NEW-ENERGY.TV de zender voor energie en klimaat

 

Zoeken

Actueel


Samsom: we gaan doelen Energieakkoord halen! (het interview)
Lombok: auto's en PV als batterijen voor de wijk
TU Delft Solar University of the World
New Energy TV goes international

- deel pagina -

24-05-2016

3 procent van stemrechten Shell achter resolutie groene energie

UTRECHT – Aandeelhouders die in totaal 2,5 miljard euro aan aandelen Shell in eigendom hebben. stemden voor een resolutie van Follow This om Shell te verplichten meer in groene energie te laten investeren. Bron: De Groene Courant. Video: New Energy TV.

Hoewel dit een enorm bedrag is, gaat het maar om 3 procent van de stemrechten. De resolutie werd dan ook verworpen.

“In mei 2015 stond Follow This voor het eerst op de Shell-aandeelhoudersvergadering, namens 400 aandeelhouders met 10.000 aandelen,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This.

“Een jaar later hebben we 100 miljoen aandelen (met een waarde van ongeveer 2,5 miljard euro) achter onze missie: Shell wordt een duurzaam energiebedrijf, 10.000 keer zo veel dus. “Het belangrijkste is dat duurzame energie nu op de agenda van Shell staat en er niet meer af zal gaan tot Shell een duurzaam energiebedrijf is.”nieuw op New-Energy.tv

Hoe een windcoöperatie groot kan worden
Hoe een windcoöperatie groot kan worden Zomaar een burgerinitiatief in Zeeland.

Trees Janssens, directeur van Zeeuwind, vertelt dat de windcoöperatie al sinds 1987 actief is. Met 1600 leden en een aantal windparken is het een redelijk grote speler in de provincie... bekijk


Sponsors